Opgaver - Femmøller

Gå til indhold

Hoved menu:

Vejlaug
Opgaver for det enkelte vejlaug
Vejlaugets opgaver er at sikre en fornuftig vedligeholdes af en fælles privat vej.
En privat fællesvej er en vej, som det påhviler grundejerne at vedligeholde.
Vedligeholdelsen består i at sikre, at vejbelægningen er i god/forsvarlig stand, at der er tilstrækkelig vandafløbsmulighed, snerydning etc. Kommunen kan give påbud, hvis vedligeholdelsen ikke er tilstrækkelig, og kan i sidste instans udføre det fornødne på grundejernes regning.
Grundejerne kan stiftet et vejlaug, som opfylder forpligtelserne i forhold til den private fællesvej.
I lighed med en grundejerforening, betaler den enkelte grundejer et kontingent til vejlauget, der varierer fra vejlaug til vejlaug. Selvom det principielt er frivilligt, om man vil være medlem (medmindre der er tinglyst en servitut om medlemspligt), er det en god idé at sikre sig oplysninger om vejlauget.
Vælger man ikke at være medlem af vejlauget, har man naturligvis fortsat forpligtelserne til vedligeholdelse, så i praksis vil det være naturligt at være medlem.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu