Nationalparke uden hegn - Femmøller

Gå til indhold
For at beskytte naturen og sikre befolkningens adgang til naturen, er det vigtigt at der ikke laves kunstige og uhensigtsmæssige tiltag i form af hegn, nedlæggesle af veje og etablering af forskellige hindring for befolkningens adgang til nationalparken.
Tilbage til indhold