Nabovagt - Femmøller

Gå til indhold

Hoved menu:

Nabovagt ordning
Efterhånden som vores samfund udvikler sig er behovet for beskyttelse imod tyveri, hærværk og brand mere udtalt. Der er derofr et stigende behov for nabohjælp, men i et område hvor husene i længere periode står tomme skal der være alarm på det enkelte hus. Skulle der opstå en situation hvor der sendes alarm fra et hus, alarmeres området således at de der befinder sig i området kan starte observation af området og eventuelt tilkalde politi, brandvæsen, eller den der skal afhjælpe årsagen til alarmen.
Et eksempel på naboalarm finder man her.

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu