Den Italienske sti - Femmøller

Gå til indhold

Den Italienske sti

Nationalparken
Den Italienske sti tilskrives Karen Blixen og har fået sit navn, fordi det oprindelige landskab lignede et italiensk landskab.
I forbindelse med etablering af designernatur, hvor den oprindelige naturlige vegetation blev fjernet og jorden blev kultiveret, var intentionen var opnåelse af større biologisk mangfoldighed.
Ved at lægge dele af Den Italiens Sti og omgivende areal brak, overlader man nu landskabet til udbredelse af den invasive gyvel, der nu fremstår som blokade af Den Italienske Sti, i form af en plantage med gyvel i 2 meters højde.

Tilbage til indhold